وزیر راه و شهرسازی، طی حکمی هوشنگ عشایری را به سمت سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منصوب كرد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی، هوشنگ عشایری را به عنوان
سرپرست جدید شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منصوب کرد.

متن حکم مذکور بدین شرح است:

سلام علیکم

به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت تا تعیین مدیرعامل به عنوان
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منصوب می‌نمایم.

از خدای تعالی برای شما آرزوی توفیق دارم./