حتما تا حالا برای رسیدن به اهدافتان به خصوص اهداف مالیتان بسیار تلاش کرده‌اید
و می‌کنید، و
همه
می‌دانیم که پول چه نقش مهمی در زندگی ما
بازی می‌کند و بدون آن زندگی غیرممکن می‌شود. فرقی نمی‌کند که پولدار باشیم یا نه؛
در هر صورت درگیر مسائل مالی هستیم. افراد کم درآمد در صدد افزایش درآمد خودشان
هستند و ثروتمندان در فکر حفظ و افزایش ثروت خود. پس همه ما باید روش مدیریت پول و
پرورش نبوغ مالی را بدانیم
.

نبوغ مالی

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید