در ۵ ماهه اول ســال جاری میلادی فطریقه محصول شرکت رنو فرانسه در ایـــران با رشد ۱۲۱ نسبتی رسید یعنی این میزان فطریقه نسبت به مدت مشابه ســال قبل به ۵۶۳۱۷ دستگاه می باشد.
به گفته کپانی تولید کننده خودرو رنو فرانسه در پنجمین ماه ســال جاری میلادی ۱۱۲۴۴ دستگاه از محصولات تولید شده خود را به بازار ایـــران عرضه کرده اســت.

توما – در این ماه فطریقه رنو فرانسه به ایـــران نسبت به مدت مشابه ســال قبل میلادی یعنی می ۲۰۱۶ دارای رشد ۵۲ نسبتی بوده اســت. در می ســال ۲۰۱۶ کمپانی رنو بیش از ۷۳۸۴ دستگاه از محصولات خود را به بازار ایـــران عرضه کرده بود.
بر اساس آمار منتشر شده مجموع فطریقه رنو به ایـــران در ۵ ماهه اول ســال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه ســال پیش دارای رشد ۱۲۱ نسبتی بوده و به ۵۶۳۱۷ دستگاه رسیده اســت. فطریقه رنو به ایـــران در ماه های ژانویه تا می۲۰۱۶ ، ۲۵۴۷۴ دستگاه اعلام شده بود.
طبق جزئیات رسیده از این گزارش فطریقه رنو به ایـــران در ۱۲ ماهه ســال ۲۰۱۶ نسبت به ســال قبل از آن دارای رشد ۱۱۰ نسبتی بوده و به ۱۰۸۵۳۶ دستگاه رسیده اســت.
در شرایط کنونی کشور ما که اجرایی شدن برجام هنوز موفق نشده اســت تبادلات بانکی ایـــران با کشورهای دیگر را به حالت عادی بازگرداند و چرخ سازندگی داخلی ما را به حرکت درآورد فطریقه شرکت خودروسازی رنو فرانسه به ایـــران رشد قابل توجهی داشته اســت.
در ســال ۲۰۱۵ رنو بالغ بر ۵۱۵۰۰، در ســال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه و در ســال ۲۰۱۳ بالغ‌ بر ۳۹هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایـــران فروخته بود.
در ۵ ماهه نخست ۲۰۱۷ فطریقه کل شرکت رنو بالغ بر ۱٫۵ میلیون دستگاه اعلام شده اســت که سهم ایـــران از این رقم ۳٫۷ نسبت محاسبه گردیده اســت.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته فطریقه ۵۶ هزار خودرو رنو در ایـــران طی ۵ ماه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.